EMANET ve EHLİYET - İSLÂM İLMİHÂLİ

İSLÂM İLMİHALİ

Yaradılış Gayemiz olan ALLAH'A (cc) Kullukta, İSLAM'I Hayatımıza Hakim Kılmak için Mü'min olarak İslâm ahkâmına teslim olmak zorundayız. Yaptığımız ibadetlerin sıhhat ve şartlarına uygun olması, Fıkıh bilgimizin yeterli olmasına bağlıdır. Bunun gerşekleşmesi için de; insanın lehinde ve aleyhindeki hükümleri bilmesiyle mümkün olur. Dolayısıyla her mükellefin yaşamını şekillendireceği hal ilmini bilmesi Farz-ı Ayın'dır.

Resûl-i Ekrem (sas) :
"İlim taleb edilip öğrenilmesi, her Mü'min erkek ve kadın üzerine farzdır" buyurmaktadır. ( İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: C: 1 Sh: 2 )

İnananlara uygulanan baskı, zulüme ve işkencelere rağmen, gerçek manada kulluk için Müstekbir'lerin kurdukları engel ve tuzakları yılmadan ve usanmadan bir bir aşarak her zaman ve zeminde öğrenme gayretinde olmalı anladığımızla amel etmeliyiz.
Kısaca Hayatımızın idamesinde yaratılmışların değil Yaratanın koyduğu kanunlara tabi olmamız mutlaktır.
°  °  °  °  °
Bu sayfanın hazırlanmasında kaynak olarak sondönem Âlimlerimizden Değerli insan araştırmacı yazar, Yusuf KERİMOĞLU Hocaefendinin Misak Yayınları Arasında çıkan EMANET ve EHLİYET isimli Eserini Bilgisayar ortamında Müslüman'ların istifadesine sunan, Yasir BAĞCI beyin Emanet ve Ehliyet (İslâm İlmihâli) Programından faydalandım. Kendilerine Teşekkürü borç bilirim. Rabbim Razi olsun.
°  °  °  °  °
Sayfanın hazırlanmasında mevzûların daha kolay, okuyucunun daha çabuk ulaşabilmesi ve sayfa sayısını asgariye indirmek için bazı mevzû ve başlıklarını birleştirmek durumunda kaldım. Çok dikkat etmeme rağmen hatalarım olabilir, Sayfada gördüğünüz yanlışlık ve hataları lütfen bildiriniz ...

Rabbimden mağfiret diliyorum...

MURABIT
  ANASAYFA
b a
MEVZULAR
 • Takdim ve Önsöz
 • Genel Bilgiler
 • Tevhid ve Sıfat İlmi
 • Temizlik Bahsi
 • Namaz Bahsi
 • Cihad Bahsi
 • Oruç Bahsi
 • Zekât Bahsi
 • Hac ve Kurban Bahsi
 • Nikah Bahsi
 • Had ve Hudud Bahsi
 • Rızık-Kazanç Bahsi
 • Adâbı Muaşeret Bahsi
 • Adâlet Bahsi
 • Miras Hukuku Bahsi
 • Çeşitli Meseleler
 • Mevzuların Tam Listesi
 
 • ANASAYFA
MURABIT