Haklarınızı Biliyormusunuz ?

TC Kanunlarına Göre Gözaltına Alınanların Hakları

( DEVLET GüVENLiK MAHKEMELERi'NİN GÖREV ALANINA GİREN SUÇLARDA BU FORM KULLANILMAYACAKTIR. )

(1412 SAYILI CMUK'NA GÖRE - Ceza Muhakeme Usûlü Kanunu -)

1. Şüphelinin yakalanmasına müteakip ,en yakın sulh hakimine gönderilmesi için gerekli süre hariç, 24 saat içerisinde sulh hakimi önüne çıkarılarak sorguya çekilmelidir. Yakalananın talebi halinde müdafi de sorguda hazır bulunabilir. Üç veya daha fazla kişinin iştirakiyle toplu olarak işlenen suçlarda bu süre; Cumhuriyet Savcısı tarafından yazılı emirle, 4 güne kadar uzatılabılir. Soruşturma bu sürede de sonuçlandırılamazsa gözaltı süresi, hakim kararı ile 7 güne kadar uzatılabilir. (CMUK md. 128 / 1-2)

2. Yakalananın ifadesi alınırken, öncelikle kimliği tesbit edilir. Kimliğinize ilişkin sorulara doğru cevaplar veriniz. (CMUK md. 135/1)

3. Kimlik tesbiti sonrası size isnad edilen suç anlatılacak ve mudafi tayin hakkınızın bulunduğu, müdafi tayın edebilecek durumda değilseniz, baro tarafından müdafi tayin edilebileceği, arzu ederseniz müdafinizin soruşturmayı geciktirmemek kaydı ile ifade veya sorguda hazır bulunabileceği bunun için vekalet vermenizin gerekmediği size bildirilecektir. (CMUK md. 135 / 2-3)

4. Yakınlarınızdan istediğinize yakalandığınızı duyurabileceğiniz hatırlatılacak, yabancıysanız bağlı bulunduğunuz konsolosluğa haber verilecektir.

Açıkça muhalefet etmediğiniz takdirde, bağlı olduğunuz konsolosluk memurları, sizi ziyaret etmek, gorüşmek, muhaberatta bulunmak ve sizin mahkemeler önünde temsilinizi sağlamak hakkına sahiptirler. (Viyana Sözleşmesi md.138)

Yakalama işlemine veya yakalama süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet Savcısının yazılı emrine karşı, hemen serbest bırakılmanızı sağlamak için Sulh Hakimine bizzat basvurabileceğiniz gibi, müdafiniz, kanuni mümessiliniz, birinci veya ikinci derece kan hısmınız veya eşiniz de başvurabilecektir. (CMUK md. 135 / 3, 128 / 1-4 ; Viyana Sözleşmesi md. 36)

5. İsnad edilen suç hakkında açıklamada bulunmamanızın kanuni hakkınız olduğu, şüpheden kurtulmanız için somut delillerin toplanmasını talep edebileceğiniz hatırlanacak ve size, aleyhinize var olan şüphe sebeblerini ortadan kaldırmak ve lehinize olan hususları ileri sürmek imkanı verilecektir. (CMUK md. 135 / 4-5)

6. Şahsi halleriniz hakkında bilgi alınacak, ifade veya sorgu bir tutanakla tesbit edilerek size ve varsa hazır olan müdafinize okutulup imzalatılacaktır. (CMUK md. 135 / 6-7)

7. Beyanlarınızın özgür ifadenize dayanması gerektiğinden, bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, zorla ilaç verme, yorma, aldatma, bedensel cebir ve şiddette bulunma, bazı araçlar uygulama gibi iradeyi bozan bedeni veya ruhi müdahaleler yapılamaz. Size kanuna aykırı bir menfaat vaad edilemez. Aksi halde ,rızanız olsa dahi, ifadeniz delil olarak değerlendirilmeyecektir. (CMUK md. 135 / A)

8. Müdafi seçebilecek durumda değilseniz, talep etmeniz halinde, baro tarafından size bir müdafi tayin edilecektir. 18 yaşından küçük, yahut sağır veya dilsiz ya da kendini savunamayacak derecede malülseniz ve müdafiniz de yoksa, talebiniz olmasa bile sizin için bir müdafi görevlendirilecektir. (CMUK md. 138)

9. Zabıtaca yapılacak sorgulama işlemlerinde, ancak bir müdafi hazır bulunabilecek; Cumhuriyet Savcılığı işlemlerinde bu sayı üçü geçemeyecektir. Zabıtaca yapılan soruşturma da dahil olmak üzere soruşturmanın her safhasında müdafiniz sizinle görüşebilecek, ifade alma ve sorgu süresince yanınızda bulunarak hukuki yardımda bulunabilecektir. Müdafinin bu hakkı engellenemez, kısıtlanamaz. (CMUK md. 136)

10. Vekaletname aranmaksızın müdafiniz ile her zaman ve konuştuklarınızı kimsenin duymayacağı bir ortamda görüşebileceksiniz. Müdafinizle yazışmalarınız da denetime tabi tutulamayacaktır. (CMUK md. 144)

Kaynak : Emniyet Genel Müdürlüğü.

Bilgistan adresinden alınmıştır.

Gözaltına Alınırsanız ...


 • Sizi gözaltına almak isteyenlere kimlik sorun. Ancak polis olduklarını belgeleyenler, yasal koşulları oluştuğunda sizi gözaltına alabilirler. Kimlik göstermeyenlere karşı DİRENME HAKKINIZI KULLANIN! Çevrenizdekilere sesinizi duyurabilecek biçimde adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı ve adresinizi yüksek sesle DUYURUN!

 • Eğer gözaltına alınmanız evinizde ya da işyerinizde gerçekleşiyorsa; savcılık tarafından arama izni verilmedikçe polis evinizde ya da işyerinizde arama yapamaz. Evinizin tamamının aranabilmesi için arama izninde bu durum ayrıca belirtilmelidir. EVİNİZ YA DA İŞYERİNİZ ARANMAK İSTENDİĞİNDE, ARAMA İZNİNİ MUTLAKA SORUN!

Arama izni gösterilmediğinde evinizi ya da işyerinizi ARATMAMA HAKKINIZ VARDIR! Ayrıca evinizde karakol kurulabilmesi için YARGIÇ KARARI GEREKİR!
Arama sonra düzenlenen tutanağı MUTLAKA OKUYUN! Gerçeği yansıtmıyorsa İMZALAMAMA HAKKINIZ VARDIR!

 • Gözaltında, ifadeniz de dahil hiç bir tutanağı OKUMADAN İMZALAMAYIN! Gerçek durumu yansıtmadığına inandığınız hiç bir tutanağı İMZALAMAMA HAKKINIZ VARDIR!

 • Gözaltında susma hakkınız, yakınlarınıza durumu bildirme hakkınız, avukat isteme hakkınız vardır. Talebiniz üzerine baro, vekaletname ve herhangi bir ücret istemeksizin avukat yardımında bulunacaktır. Öte yandan 18 yafından küçükseniz, sağır ya da dilsizseniz veya kendinizi savunamayacak derecede malülseniz TALEBİNİZE GEREK OLMADAN AVUKAT YARDIMI YAPILMASI ZORUNLUDUR! Ancak bu kural DGM kapsamına giren suçlarda, gözaltı süresinin yargıç tarafından uzatıldığı son üç günde uygulanmaktadır.

 • Gözaltı süresinin bitimiyle adli tabipliğe götürülürsünüz. Eğer gözaltında işkenceye maruz kaldıysanız DOKTORA SİZİ MUAYENE ETMESİ VE RAPOR VERMESİ İÇİN ISRARLI OLUN! Gerekirse hastaneye sevkinizi isteyin.

 • Savcılığa çıkartıldığınızda, eğer baskı ile kabul ettirilmiş ise emniyet ifadenizi REDDETME HAKKINIZ VARDIR! Gözaltında işkence ya da kötü muameleye maruz kaldıysanız; bunu mutlaka tüm ayrıntıları ile savcıya anlatın ve SAVCILIK İFADENİZDE YER ALMASI İÇİN ISRARLI OLUN! Savcı, ifadenizde yer alan işkence ya da kötü muamele iddianızı suç duyurusu kabul edip işlem yapmalıdır. Aksi takdirde iç hukuk yolları tüketilmiş sayılacağından AVRUPA İNSAN HAKLARI KOMİSYONU'NA BAŞVURABİLİRSİNİZ!

 • Savcılıkdan ifadeniz alındıktan sonra ya serbest bırakılırsınız ya da tutuklama istemi ile sorgu yargıçlığına çıkarılırsınız. Sorgu yargıçlığında, eğer baskı ile kabul ettirilmiş ise emniyet ifadenizi ve savcılık ifadenizi REDDETME HAKKINIZ VARDIR! Gözaltında maruz kaldığınız işkence ya da kötü muameleyi sorgu yargıçlığında da MUTLAKA TÜM AYRINTILARI İLE ANLATIN VE İFADENİZDE YER ALMASI İÇİN ISRARLI OLUN!

GÖZALTINDAN ÇIKINCA...

MUTLAKA ZAMAN KAYBETMEDEN BİZE BAŞVURUN! ( İnsan Hakları Derneği )
 • Derneğimiz, gözaltı sürecinde maruz kaldığınız her türlü hak ihlalini belgeleyecek, savcılığa suç duyursunda bulunmanızda ve diğer her türlü hukuksal girifiminizde size yardımcı olacak, diğer insan hakları kurulufları ile ifbirliği halinde maruz kaldığınız hak ihlallerine karşı etkin bir mücadeleyi baflatacaktır.

 • Gözaltında maruz kaldığınız işkence ya da kötü muamelenin psikolojik ve fiziksel etkilerinin belgelenmesi ve tedavisinin yapılmasında gerekli yardımı sağlayacaktır.

UNUTMAYIN!

 • Gözaltı sürecinde karşılaştığınız her türlü hak ihlaline karşı Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na BAŞVURU HAKKINIZ VARDIR! Uluslararası insan hakları hukukunun bu etkin yargı organına başvurunuz konusunda İnsan Hakları Derneği size her türlü hukuksal yardımda bulunacaktır.

EĞER ÇEVRENİZDE GÖZALTINA ALINAN BİRİNİ GÖRÜRSENİZ; BİR AN OLSUN SİZİN ÇOCUĞUNUZ, KARDEŞİNİZ, EŞİNİZ YA DA BİR YAKININIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜN VE İNSAN OLARAK ÜZERİNİZE DÜŞENİ YAPIN; GÖZALTI OLAYINI TÜM AYRINTILARIYLA ZAMAN KAYBETMEDEN BİZE BİLDİRİN! ( İnsan Hakları Derneği )

Bilgistan   adresinden alınmıştır.

  ANASAYFA
b a
 
 • İnsan Hakları ...
 • Avrupa İnsan Hakları ...
 • İşkence ve Diğer ...
 • CMUK'a Göre Haklarınız
 • Gözaltında Haklarınız
 • Hasta Hakları
 • Tüketici Hakları
 • Bilmeniz Gerekenler
 • ANASAYFA
 
MURABIT